На фокус

Събираме текстове за втория брой на ЛСТ#2

За втори брой на „Литературно списание ТЕКСИЛ“ (ЛСТ#2) очакваме вашите най-добри литературни текстове. Проза, поезия, публицистика, литературни преводи. При преводните материали е важно да са изяснени авторските права. 

Темата на предстоящия брой е: Голямото аз – автофикционална литература, дневници, селфи.

Текстове по зададената тема ще имат предимство. Разбира се, ще прочетем и обсъдим за евентуално публикувани всичко, което получим. 

Публикуваме само избрани текстове, затова, моля, не приемайте евентуален отказ като обида или отхвърляне на вашето творчество.

Краен срок: 20.03.2020
Изпращайте всичко на: editor@lstextil.art

Очаквайте ЛСТ#2 в началото на лято 20.

И едно предизвикателство към всички създатели на литературни текстове. За Текстил 2 водете


дневник
от
02.02.2020
до
03.03.2020


и ни го изпратете за публикуване до 20.03.2020
Пишете всеки ден или когато поискате, би било добре да датирате записките си. Отразявайте вълнуващи часове или зимната скука. Решаващо е не толкова описанието на незабравимо преживяване, а художествената стойност на дневниците ви. Очаровайте ни с езика си и погледа си върху дните. Успешните текстове ще намерят място на страниците на новия брой, който ще излезе в началото на лятото.

Tъчем платното на първия брой

Добре дошли в текстила

Тъчем платното. И друго няма какво да се добави.

— Неизвестен автор

***

Макар и да нямам любима, се радвам на новите дрехи.

— Ueshima Onitsura

Намерението ни е първият брой на Литературно списание Текстил (LST) да бъде отпечатан в края на 2019. За да бъде платното ни здраво и бляскаво, очакваме вашите най-добри литературни текстове. Проза, поезия, публицистика, литературни преводи. При преводните материали е важно да са изяснени авторските права. Публикуваме само избрани текстове, затова, моля, не приемайте евентуален отказ като обида или отхвърляне на вашето творчество.

Краен срок: 30.10.2019
Изпращайте всичко на: editor@lstextil.art