Събираме текстове за втория брой на ЛСТ#2

За втори брой на „Литературно списание ТЕКСИЛ“ (ЛСТ#2) очакваме вашите най-добри литературни текстове. Проза, поезия, публицистика, литературни преводи. При преводните материали е важно да са изяснени авторските права.  Темата на предстоящия брой е: Голямото аз – автофикционална литература, дневници, селфи. Текстове по зададената тема ще имат предимство. Разбира се, ще прочетем и обсъдим за евентуално […]

Tъчем платното на първия брой

Тъчем платното. И друго няма какво да се добави. — Неизвестен автор *** Макар и да нямам любима, се радвам на новите дрехи. — Ueshima Onitsura Намерението ни е първият брой на Литературно списание Текстил (LST) да бъде отпечатан в края на 2019. За да бъде платното ни здраво и бляскаво, очакваме вашите най-добри литературни […]